Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності Баришівського районного суду

Завдання суду (ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності. Місцевий загальний суд розглядає цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи   про   адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених процесуальним законом.   адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи). Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом.

Напрямки (функції) діяльності суду :

Відповідно до визначених законодавством України завдань суд забезпечує:
- здійснення правосуддя в кримінальних справах;
- здійснення правосуддя в цивільних справах;
- здійснення правосуддя в адміністративних справах;
- здійснення правосуддя в інших судових справах;
- розгляд і вирішення звернень громадян відповідно до компетенції суду, передбаченої законодавством України.

Принципи діяльності суду:

Діяльність суду базується на таких принципах:
1. Принцип ефективності: якісний розгляд всіх судових справ у найкоротші терміни з мінімальними матеріальними та кадровими витратами;
 
 2. Принцип спеціалізації: всі підрозділи та посадові особи суду виконують різні локальні завдання;
 3. Принцип єдності керівництва та контролю: встановлення лінійного типу безпосередньої підпорядкованості, за яким кожна посадова особа субординаційно підпорядкована тільки одному керівнику;
Місія Баришівського районного суду полягає в :
  Удосконалювати процес здійснення правосуддя.
  Забезпечувати справедливе, чесне, законне винесення судових рішень без зволікань та з повагою до кожного хто звернувся до суду.
  Ефективно координувати свою діяльність та використовувати всі ресурси.
  Здійснювати правосуддя неупереджено, незалежно від місця проживання, етнічного походження, рівня доходів, освіти, усувати перешкоди до суду та його послуг.
  Виявляти повагу до всіх, хто постає перед судом, та хто працює в суді.
  Сприяти компетентності, професійності та ввічливості суддів та працівників апарату суду, налаштовуючи їх на надання якісних послуг для розбудови довіри до суду.
Цінності суду :